TI-84 Plus CET

TI-84 Plus CE-T

Huvudfunktioner:

 • Högupplöst färgskärm som är bakgrundsbelyst

 • Uppladdningsbart TI-batteri

 • Välbekanta funktioner från TI-84 Plus

 • Importera och använd bilder

 
GODKÄND PÅ PROV


TI-84 Plus CE-T är godkänd för användning vid följande prov:

 • Nationella prov på gymnasiet

Optimal färgskärm

Visualisera begrepp tydligt och skapa snabbare och starkare samband mellan ekvationer, data och grafer i färg.

 • Bättre läsbarhet tack vare den förbättrade bakgrundsbelysta skärmen

 • Färg som gör det enklare att särskilja olika grafer, plottningar och objekt

 • Rutnät i grafer ger större tydlighet och lättare avläsning

Inbyggda funktioner

 • Möjlighet att lägga till bilder som bakgrund till en graf

 • 15 färger för visning av olika grafer

 • Ändra stil och färg på axlar och rutnät i grafer

 • Katalog för syntaxhjälp

 • En alfabetisk KATALOG över grafräknarens samtliga funktioner finns i en meny

 • Avancerade funktioner nås via rullgardins-menyer

 • Reella och komplexa beräkningsresultat beräknas med 14-siffrig noggrannhet och visas med 10 siffror samt en 2-siffrig exponent

 • Ritar 10 funktioner, 6 kurvor i parameterform, 6 kurvor i polär form och 3 rekursivt definierade talföljder

 • Upp till 10 funktioner kan definieras, sparas, ritas och analyseras samtidigt

 • I läget för talföljdsgrafer kan man visa talföljden som en tidsgraf eller som fasdiagram.

 • Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listor

 • 17 interaktiva zoomfunktioner

 • Numeriska utvärderingar visas i tabellformat för alla graflägen

 • Interaktiv analys av funktionsvärden, nollställen, maxvärden, minvärden, integraler och derivator

 • 8 olika grafstilar gör det enkelt att skilja på de olika grafer som ritas samtidigt

 • Skärmvisningen kan delas horisontellt eller vertikalt

 • Visa grafer och tabeller sida vid sida.

 • Lagrar upp till 10 stycken

 • Matrisfunktionerna omfattar inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad radtrappstegsform och elementära radoperationer. Matriser kan konverteras till listor och tvärtom

 • Listbaserad en- och tvåvariabelanalys. Logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell potens-,  kvadratisk, kubisk och fjärdegrads regressionsmodeller

 • 3 statistiska definitioner för spridningsdiagram, xy-diagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram och normalfördelningsplot

 • Avancerade statistiska funktioner som bland annat omfattar 10 funktioner för hypotestester, 7 funktioner för konfidensintervall och envägsanalys av varians (ANOVA)

 • 15 funktioner för sannolikhetsfördelning, bl.a. normal, Student-t, chi-kvadrat, binomial och Poisson

 • Ekonomiska funktioner som tidsvärdet av pengar (TVM), betalningsflöden och amortering. Interaktiv helskärmsredigerare för lösning av TVM-problem

 • Interaktiv redigerare för ekvationslösning ger möjlighet till numerisk lösning av olika variabler i en ekvation

 • 11 regressionsmodellberäkningar

 

Hårdvara

 • Skärmstorlek: 320 x 240 pixlar (2.8 tums diagonal)

 • Skärmupplösning: 140 punkter per tum; 16-bitars färgdjup

 • Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer)

 • 3 MB flash-ROM-minne för lagring av data och appar

 • 154KB ledigt RAM-minne

 • En USB-port för kommunikation med en dator, eller kommunikation enhet-till-enhet med TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus C Silver Edition och andra TI-84 Plus CE-grafräknare

 • Stöttåligt skjutbart fodral

 • Inbyggd klocka med visning av tid och datum

Tillbehör

 • Emuleringsprogrammet TI-SmartView CE för TI-84 Plus-familjen. Den här lättanvända programvaran kompletterar grafräknarfamiljen och TI-84 Plus och gör det möjligt för läraren att projicera en bild av räknarens skärm inför hela klassen. Det är ett idealiskt demonstrationsverktyg för olika matematiska och naturvetenskapliga koncept

Applikationer

 • Applikationen Polynomrotsökare/Ekvationssystemlösare

 • Cabri™ Jr. 

 • CellSheet™

 • Olika språkinställningar (ca 10 st), bl.a. engelska, tyska

 • Plottning av kägelsnitt

 • Plottning av olikheter

 • Probability Simulation

 • TI TestGuard™

 • Transformation Graphing

 • Vernier EasyData®
Värt artikelnummer: 171634

Producentens artikelnummer:

ENHET ANTAL EAN-kod VIKT MÅTT
ST 1 3243480105101 0,5 0,045 x 0,19 x 0,275
FP 3 23243480105105 0 0 x 0 x 0
PALL 360 7392265525828 0 0 x 0 x 0
ST 1 3243480106849 0,5 0,045 x 0,19 x 0,275

Mer Produktinformation

 • Skicka en länk

b.n.t Scandinavia ab. Företagsvägen 14 Box 3, 232 21 Arlöv Sweden
Tel: +46 40 53 84 00 Fax: +46 40 53 84 01